Học chăm – Thư viện tài liệu học tập miễn phí dành cho học sinh

Giải Lý lớp 8 Bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Giải Lý lớp 8 Bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Bài C1 (trang 92 SGK Vật Lý 8): Hãy cho biết năng suất tỏa nhiệt của khí đốt bằng bao nhiêu lần năng suất tỏa nhiệt của than bùn?

Lời giải:

– Năng suất tỏa nhiệt của khí đốt bằng 3,14 lần than bùn.

Bài C2 (trang 92 SGK Vật Lý 8): Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi, 15kg than đá. Để thu được nhiệt lượng trên cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hỏa?

Lời giải:

Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi là:

Q1 = q1.m1 = 107.15 = 15.107J.

Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg than đá là:

Q2 = q2.m2 = 27.106.15 = 4,05.108J.

Lượng dầu hỏa cần dùng để khi đốt cháy thu được nhiệt lượng Q1 là:

giai ly lop 8 bai 26 nang suat toa nhiet cua nhien lieu - Giải Lý lớp 8 Bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Lượng dầu hỏa cần dùng để khi đốt cháy thu được nhiệt lượng Q2 là:

giai ly lop 8 bai 26 nang suat toa nhiet cua nhien lieu 1 - Giải Lý lớp 8 Bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Có thể bạn sẽ thích

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *