Học chăm – Thư viện tài liệu học tập miễn phí dành cho học sinh

Giải Lý lớp 8 Bài 5: Sự cân bằng lực – Quán tính

Giải Lý lớp 8 Bài 5: Sự cân bằng lực – Quán tính

Bài C1 (trang 17 SGK Vật Lý 8): Hãy kể tên và biểu diễn các lực tác dụng lên quyển sách, quả cầu và quả bóng trên hình vẽ có trọng lượng lần lượt là 3N; 0,5N; 5N, bằng các vectơ lực. Nhận xét về điểm đặt, cường độ, phương, chiều của hai lực cân bằng.

Lời giải:

– Các lực tác dụng lên cuốn sách:

+ Trọng lực P hướng thẳng đứng xuống dưới.

+ Lực nâng Q của mặt bàn (gọi là phản lực) hướng thẳng đứng lên trên.

– Các lực tác dụng lên quả cầu:

+ Trọng lực P hướng thẳng đứng xuống dưới.

+ Lực căng T của dây treo hướng thẳng đứng lên trên.

– Các lực tác dụng lên quả bóng:

+ Trọng lực P hướng thẳng đứng xuống dưới.

+ Lực nâng Q của mặt sân (gọi là phản lực) hướng thẳng đứng lên trên.

Như vậy, các cặp lực tác dụng lên mỗi vật có cùng điểm đặt (tại tâm của vật), cùng phương thẳng đứng, có độ lớn bằng nhau và ngược chiều nhau.

Bài C2 (trang 18 SGK Vật Lý 8): Quan sát thí nghiệm hình 5.3 và cho biết tại sao quả cân A đứng yên?

giai ly lop 8 bai 5 su can bang luc quan tinh - Giải Lý lớp 8 Bài 5: Sự cân bằng lực - Quán tính

Lời giải:

Quả cân A đã chịu tác dụng của hai lực cân bằng nhau (trọng lực P và lực căng dây T) nên nó đứng yên.

Bài C3 (trang 18 SGK Vật Lý 8): Đặt thêm một vật nặng A’ lên quả cân A (H.5.3b). Tại sao quả cân A cùng với A’ sẽ chuyển động nhanh dần?

Lời giải:

Khi chưa đặt A’ lên trên A thì trọng lượng PA bằng lực căng dây T làm cho quả cân A đứng yên.

Đặt thêm một vât nặng A’ lên quả cân A thì trọng lực PA + PA’ lớn hơn so với lực căng dây T do đó vật A và A’ chuyển động nhanh dần xuông phía dưới.

Bài C4 (trang 18 SGK Vật Lý 8): Khi quả cân A chuyển động qua lỗ K thì vật nặng A’ bị giữ lại (H.5.3c,d). Lúc này quả cân A còn chịu tác dụng của những lực nào?

Lời giải:

Quả cân A chịu tác dụng của hai lực là trọng lực P và lực căng dây T (hai lực này cân bằng nhau).

Bài C5 (trang 19 SGK Vật Lý 8): Hãy đo quãng đường đi được của quả cân A sau mỗi khoảng thời gian là 2 giây, ghi vào bảng bên dưới tính vận tốc A.

giai ly lop 8 bai 5 su can bang luc quan tinh 1 - Giải Lý lớp 8 Bài 5: Sự cân bằng lực - Quán tính

Lời giải:

Các em đo kết quả và ghi vào bảng.

Bài C6 (trang 19 SGK Vật Lý 8): Búp bê đang đứng yên trên xe. Bất chợt đẩy xe chuyển động về phía trước (H.5.4). Hỏi búp bê sẽ ngã về phía nào? Tại sao?

giai ly lop 8 bai 5 su can bang luc quan tinh 2 - Giải Lý lớp 8 Bài 5: Sự cân bằng lực - Quán tính

Lời giải:

Búp bê sẽ ngã về phía sau. Bởi vì khi xe đứng yên, búp bê đứng yên cùng với xe.

Khi bất ngờ đẩy xe tới phía trước, phần chân của búp bê chuyển động tới phía trước cùng với xe nhưng phần thân của búp bê do có quán tính, nó lại muốn duy trì trạng thái đứng yên ban đầu, kết quả là búp bê bị ngã ra phía sau

Bài C7 (trang 19 SGK Vật Lý 8): Đẩy cho xe và búp bê cùng chuyển động rồi bất chợt dừng xe lại. Hỏi búp bê sẽ ngã về phía nào? Tại sao?

Lời giải:

Búp bê sẽ ngã về phía trước. Bởi vì khi xe chuyển động, búp bê cũng chuyển động cùng với xe. Khi xe dừng lại đột ngột, phần chân của búp bê dừng lại cùng với. xe nhưng phần thân của búp bê do có quán tính, nó lại muốn duy trì trạng thái chuyển động ban đầu, kết quả là búp bê bị ngã ra phía trước.

Có thể bạn sẽ thích

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *